NL | FR

Johan Vande Lanotte en Melchior Wathelet ...

... gidsen en ijveren voor de zee!

Op 22 mei, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Biodiversiteit, bezochten twee klassen van het lager onderwijs (Stedelijke Freinetschool De Zonnebloem uit Oostende en Ecole des Sacrés Cœurs uit Verviers) het Museum voor Natuurwetenschappen om de rijkdommen van het zeeleven te ontdekken. Ze werden rondgeleid door twee prominente gidsen: de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van de Noordzee, en de heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu. Beide ministers gingen dieper in op het belang van de zeebiodiversiteit, de bedreigingen die ze zwaar onder druk zetten en de acties die iedereen kan uitvoeren om het zeeleven te beschermen. Doe mee als jij ook aan de slag wil gaan voor de biodiversiteit van onze Noordzee!

Deel