NL | FR

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik gooi geen peuken op de grond.

Sigarettenfilters bevatten celluloseacetaat. Dit product vergaat pas na jaren. Hoe meer tijd een organische stof nodig heeft om te ontbinden, hoe meer CO2 ze uitstoot en hoe meer ze dus bijdraagt tot het broeikas-effect.

Bovendien blijven de vervuilende stoffen bij het roken achter in de filter.

Een peuk in het water vervuilt uiteraard.

Maar dit is nog niet alles! Peuken bedreigen de dieren: vogels en vissen eten ze vaak per vergissing op.

Smeulende peuken veroorzaken soms verschrikkelijke bosbranden!

Besluit: roken schaadt je gezondheid, maar ook de biodiversiteit. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel